Skip to main content

Ny nationell inköpscentral underlättar kommunernas inköp

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 07:45 CET

Vid ett möte idag (torsdag) på hotell Bilan i Karlstad presenterar SKL Kommentus vd Thomas Idermark och upphandlingschef Kalle Krall bolagets planer på att bilda en nationell inköpscentral för inbjudna representanter från landstinget och länets kommuner.

– Genom bildande av en inköpscentral förenklas möjligheterna för kommuner, landsting och regioner att delta i nationella upphandlingar, säger Thomas Idermark.

Varje år köper landets kommuner och landsting varor, tjänster och byggentreprenader till den offentliga sektorn för cirka 350 miljarder. I dagsläget är det en allt för stor andel som inte konkurrensutsätts på ett affärsmässigt tillfredställande sätt. Det innebär att uppskattningsvis 30 miljarder om året går förlorade.

Översatt till Värmland innebär det drygt 800 miljoner kronor. Väsentliga delar av detta skulle kunna sparas genom förbättrad samordning i upphandlingarna bland annat genom användning av SKL Kommentus nya inköpscentral.

SKL Kommentus bildar inköpscentralen successivt under hösten 2010 och är i full verksamhet den 1 januari 2011. Det innebär en möjlighet till avlastning och förenkling  för kommuner, landsting och regioner att klara sina upphandlingar.

– Även i framtiden kommer större delen av kommunernas upphandlingar att göras lokalt eller i regional samverkan. Men för att klara av att uppfylla de allt tuffare lagliga kraven på området är det viktigt att tillgodogöra sig den hjälp och avlastning man kan få genom inköpscentralens upphandlingar, sägerThomas Idermark.

För mer information:

Thomas Idermark, vd, SKL Kommentus, 070-533 74 30

Kalle Krall, upphandlingschef, SKL Kommentus, 070-752 61 31

 

SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi samordnar upphandlingar åt främst kommuner, landsting och regioner. Vi arbetar dessutom med informationsspridning genom utgivning av blanketter, böcker samt elektroniska produkter. SKL Kommentus AB äger också AffärsConcept som arbetar med affärsstöd vid inköp inom offentlig sektor. Koncernen omsatte 512 miljoner kronor 2009 och har cirka 60 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera