Skip to main content

Nya läkemedelsförpackningar ökar patientsäkerheten

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 12:51 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en nationell upphandling av antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. Ramavtal kommer att tecknas med Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline och Sandoz. 

Landstingsdirektörerna i Sverige har uppmanat styrgruppen för ELIS-projektet att genomföra en nationell upphandling av cefalosporiner och elektrolyter i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet är att öka patientsäkerheten.

SKI har genomfört upphandlingen. Läkemedelsverket, som ansvarar för att godkänna alla läkemedelsförpackningar, har varit involverat.

Genom den nationellt samordade upphandlingen kan nya förpackningar med mindre förväxlingsrisk börja användas i den svenska sjukhusvården. Detta utan att kostnaderna för de aktuella läkemedlen har ökat. I vissa fall har till och med lägre priser än tidigare med den gamla förväxlingsbara förpackningen erhållits. Samtliga landsting/regioner har möjlighet att avropa cefalosporiner och elektrolyter från det nya ramavtalet.

När nu tilldelningsbeslut meddelats och ramavtal tecknats ska de antagna leverantörerna få sin nya förpackning formellt godkänd av Läkemedelsverket. Därefter ska leverantörerna serietillverka de nya icke-förväxlingsbara förpackningarna. Företagen kan därefter påbörja leveranser i nya säkrare förpackningar till Sveriges landsting och regioner.

Kontaktpersoner:
Thomas Idermark, VD, telefon: 070-533 7430
Sahar Göthberg, projektledare, telefon: 08-709 5944

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera