Skip to main content

Nytt ramavtal från SKI ger upphandlande myndigheter förenklad licenshantering med träffsäkert resultat

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 16:21 CEST

Tillsammans med ett antal välkända återförsäljare kan nu kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag avropa på programvarulicenser utan att behöva genomföra separata upphandlingar i varje enskilt fall. Avropsberättigade myndigheter får ta del av befintliga volymavtal hos Citrix, IBM, Microsoft och Novell vilket ger förmånliga priser och avtalsvillkor. Ramavtalet omfattar programvaror inom bland annat säkerhets- och driftstödsprogramvara samt produktrelaterade tjänster såsom licens-hantering och installationstjänster med mera.

- Det stora antalet leverantörer gör att upphandlande myndigheter kan känna sig trygga i att få tag på önskvärd programvara. Med tillgång till fler leverantörer undviker myndigheten onödiga flaskhalsar som kan uppstå med endast en leverantör, säger Petra Edenfeldt, ansvarig upphandlingskonsult på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Valda ramavtalsleverantörer finns tillgängliga för att ge stöd och rådgivning vid val av programvaror och licenser.

Flexibel avropsmodell 
Om en myndighet vill genomföra inköp till ett värde av 250 000 är leverantörerna rangordnade. Vid belopp överstigande 250 000 sker en förnyad konkurrensutsättning. 

Detta gör att avropsberättigade enkelt kan köpa tillägg till redan befintliga lösningar i sin verksamhet. Om de däremot behöver genomföra ett större inköp erbjuds möjligheten att anpassa innehållet efter varje myndighets/enhets behov i och med förnyad konkurrensutsättning vid belopp överstigande 250 000 kronor.

Valda leverantörer (utan inbördes rangordning):
Atea Sverige AB                                   Crayon AB
Dustin AB                                             Fujitsu AB
Insight Technology Solutions AB         Office IT-Partner i Sverige AB

600 av landets kommuner, landsting, regioner och deras bolag kan avropa på ramavtalet Programvaror 2013. Kontraktet som löper på fyra år uppskattas till ett totalt värde på 1 miljard kronor. 

För mer information kontakta:
Conny Callin, Marknadschef SKI, Telefon 070-536 38 14
Petra Edenfeldt, Upphandlingskonsult, Telefon 08-709 59 21

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy