Skip to main content

Office Depot går vidare till Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 10:14 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av kontorsmaterial, Kontorsmaterial 2012-2. I upphandlingen ställdes krav på att Leverantörerna skulle inkomma med bruttoprislistor. Bruttoprislistorna fick inte vara särskilt upprättade för upphandlingen utan skulle vara leverantörens officiella och gällande bruttoprislista.

SKI fann att bruttoprislistan från Office Depot var upprättad endast för denna upphandling, bl.a. mot bakgrund av att bruttopriserna i varukorgen genomgående var lägre än nettopriserna, och förkastade Leverantörens anbud. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gav SKI rätt.  

- Fabricerade prislistor i offentliga upphandlingar är ett problem. Det var därför oerhört glädjande att domstolarna höll med oss och ansåg att vi hade visat att prislistan var specifikt upprättad för denna upphandling, säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI.

Office Depot har gått vidare och sökt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Office Depot slåss alltså för en anbudsstrategi som innebär att lämnade priser inte behöver vara riktiga.

- Glädjande nog har Högsta förvaltningsdomstolen nu beslutat att vi får teckna avtal. Detta är vi mycket glada för eftersom vi har många myndigheter som väntar på ramavtalet. Det är också glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen tydligen inte tycker att det finns skäl att lämna prövningstillstånd till en leverantör som bifogat en fabricerad prislista, avslutar Pia Hedström.

För mer information: Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25 eller Peter Svensson, Upphandlingskonsult, 08-709 59 46. 


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy