Skip to main content

Ramavtal klart för trygga trygghetslarm

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 16:54 CEST

Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Många kommuner får nu äntligen börja arbetet med att ersätta de analoga larmen med de mer säkra digitala trygghetslarmen.

Trygghetslarm är ett larm som är kopplat till brukarens telefon och används när man oförutsett behöver påkalla hjälp, dygnet runt, vid fall eller sjukdom. Trygghetslarm är i första hand avsedda för personer äldre än 65 år och för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Larmen bidrar till en ökad trygghet för de som bor kvar hemma.

Ramavtalet bidrar till en smidigare övergång i teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm och möter kommunernas mest grundläggande behov i samband med övergången. De nya larmen behövs i takt med att de analoga larmen ska ersättas. De digitala larmen är säkrare än de analoga och kommer också arbetsmässigt avlasta kommunens servicepersonal.

Det nya ramavtalet är en uppgradering av tidigare ramavtal där kvalitén i de leveranser som en av leverantörerna levererade var undermålig. Ramavtalet var planerat att vara klart i februari men stoppades av leverantören Neat som överprövade tilldelningsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Rätten har sedan i beslut den 26 september inte funnit stöd för Neats klagan.

Ramavtalet omfattar följande tjänster:

1. Hela larmkedjan där leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

2. Larmkedjan exklusive kommunikation där leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation.

3. Separata trygghetslarm där kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.

4. Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning) där leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

De tre leverantörer som SKL Kommentus Inköpscentral tecknat ramavtal med är Doro Care AB, Tunstall ABoch Zafe Care Systems AB. Samtliga kommuner har nu rätt att använda ramavtalet för sina köp av trygghetslarm under de kommande tre till fyra åren.

På SKL Kommentus Inköpscentrals pågående ramavtal har 91 kommuner köpt trygghetslarmstjänster för 45 miljoner kronor under första halvåret 2016.

För ytterligare information om trygghetslarm se nedan:

http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/trygghetslarm-och-larmmottagning/

https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/trygghetservicedelaktighet/trygghetslarm.1743.html

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/halftenavtrygghetslarmenfortfarandeanaloga

För mer information kontakta:

Olle Molander, affärsområdesansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral, 076-798 3992, olof.molander@sklkommentus.se

Conny Callin, marknadschef, SKL Kommentus, 070-536 3814, conny.callin@sklkommentus.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy