Skip to main content

SKI höjer kvalitetsribban i bevakningsbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 11:08 CET

Nu har 465 upphandlande myndigheter möjlighet att avropa lokalt anpassade bevaknings- och larmtjänster med god kvalitet till förmånliga priser. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKIs) nya ramavtal Bevakning och larmtjänster 2012.

Ramavtalet omfattas av larmtjänster, stationära- och ronderande väktare, störningsjour, larmutryckning och ordningsvakt. SKI har satt upp ett antal kvalitetskrav vad gäller tjänstens utförande, etik och normer, drogpolicy, rekryteringsrutiner och kvalitetsledningssystem. När fordon används ska dessa i så hög utsträckning som möjligt uppfylla miljöbilsdefinitionen.

- SKI har varit grundliga i sitt arbete och vågade använda sig av kvalitetskrav i högre utsträckning än vad som tidigare gjorts i den här typen av upphandling och bransch.  Det är verkligen ett steg framåt och innebär bättre säkerhet för alla parter, säger Mikael Johansson från branschorganisationen Sweguard.

Ramavtalet Bevakning och larmtjänster 2012 beräknas ha en årlig avropsvolym till ett värde av 45 miljoner SEK/år eller 180 miljoner över hela avtalsperioden.

Valda leverantörer (utan inbördes rangordning:

Addici Security AB                          Nokas Bevakning AB
Bevaknings Assistans M.L AB        Rapid Bevakning AB
Cubsec Bevakning AB                    Securitas Sverige AB
G4S Security Services AB              Svensk Bevakningstjänst AB
Götahus Hundbevakning AB           Tempest Security AB
Inspira Bevakning AB                      Örestads Industribevakning AB
Malmö Industrivakter AB

För mer information, kontakta:
Conny Callin, marknadschef SKI, telefon: 070-536 3814
Fredrik Björnström, ansvarig upphandlingskonsult SKI, telefon 08-709 5944

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera