Skip to main content

SKL Kommentus förbereder upphandling av leverantörsinspektioner

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 08:56 CEST

SKL Kommentus har startat en förstudie för att kartlägga intresset för en samordnad upphandling av leverantörsinspektioner.

Initiativet är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som i början av 2010, efter en granskning av gällande lagstiftning, slog fast att det är möjligt att ställa etiska krav vid upphandling.

– Området lämpar sig speciellt bra för samordnad upphandling eftersom det kräver specifik kunskap och kan ge stora samordningsvinster, säger Peter Svensson, ansvarig upphandlingskonsult på SKL Kommentus.

Numera är det vanligt att det förekommer både etiska och sociala krav när kommuner, landsting och inte minst statliga myndigheter upphandlar. Men för att kunna ställa sådana krav måste man också ha möjlighet att kontrollera att leverantören verkligen följer kraven. För det krävs gedigen kompetens.

– Vi vet redan nu att det finns bred konkurrens både nationellt och internationell när det gällereverantörsinspektioner, säger Peter Svensson.

Han kommer under hösten att arbeta med en projektgrupp bestående av medarbetare från kommuner, landsting och statliga myndigheter som är experter inom områdena upphandling, miljö och juridik. Tillsammans ska de ta fram förutsättningarna för samordnad upphandling av leverantörsinspektioner.

Förstudien är klar till årsskiftet. SKL Kommentus avser att starta upphandling våren 2011.

För mer information: Peter Svensson, upphandlingskonsult SKL Kommentus, 08-709 59 46 peter.svensson@sklkommentus.se

SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi samordnar upphandlingar åt främst kommuner, landsting och regioner. Vi arbetar dessutom med informationsspridning genom utgivning av blanketter, böcker samt elektroniska produkter. SKL Kommentus AB äger också AffärsConcept som arbetar med affärsstöd vid inköp inom offentlig sektor. Koncernen omsatte 512 miljoner kronor 2009 och har cirka 60 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera