Skip to main content

SKL Kommentus Inköpscentral annonserar ny upphandling av elevdatorer inklusive pedagogiskt lärande

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2012 10:25 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har annonserat en ny upphandling av elevdatorer med pedagogiskt lärande. ”Vi har arbetat in de synpunkter Förvaltningsdomstolen hade på den föregående upphandlingen och förutsätter nu att många och bra anbud inkommer”, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

De avropsberättigade bedöms årligen upphandla för ca 300 miljoner kronor. Det pedagogiska innehållet bedöms fortfarande stå för en stor del av detta. Vi hoppas att ett nytt avtal kan vara på plats innan sommaren. Sista dag för anbudsinlämning är 10 maj 2012.

För mer information: Helena Rom, upphandlingschef, 072-734 2610.

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.

 

Bifogade filer

PDF-dokument