Skip to main content

Tusentals lärarjobb kräver kompetensinventering

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 10:00 CEST

För att undvika en påspädning av lärarbristen krävs bättre besluts­underlag för att identifiera lärare med behörighet. SKL Kommentus Media lanserar därför i ett sammarbete med Comaea verktyget KOLL som väsentligt effektiviserar kommunernas arbete med kompetensinventering.

Undersökningar har visat att uppemot 40 procent av Sveriges lärare är obehöriga inom sina befintliga ämnesområden. För att hantera situationen krävs allt från kompletterande utbildningar, byte av under­visningsämne till omplace­ring till andra skolor eller i värsta fall till upp­sägningar.

För att situationen inte ska bli akut med en ökande lärarbrist som följd krävs bättre beslutsunderlag. En kommun kan spara stora belopp genom att arbeta med strukturerade kompetensinventeringar som identifierar luckor i lärarnas behörigheter och åtgärda dessa. Dessutom kommer kommunen att framstå som en attraktiv arbetsgivare på en arbetsmarknad där rekrytering av behöriga lärare kommer att vara en utmaning i framtiden. Att behålla och kompetensutveckla den egna personalen är enklare och billigare.

SKL Kommentus Media lanserar därför i samarbete Comaea AB kompetensinventeringsverktyget KOLL, ett avancerat verktyg för kompetenskartläggning. Comaea har mångårig erfarenhet av strategisk kompe­tensförsörjning och arbete mot kommuner.

”Vår uppgift är att förstå behovet av verksamhetsstöd hos kommuner och landsting, och de utmaningar sektorn står inför. Med KOLL kompletterar vi vår portfölj av HR-verktyg som vi erbjuder kommuner och landsting", säger Ie Frisén, affärsansvarig HR-tjänster, vid SKL Kommentus Media.

KOLL ger inte bara en ögonblicksbild baserad på en kompetensinventering. Det ger också rektorer och skolledare möjlighet att när som helst få ut läges­rapporter och hantera vakanser med god framför­håll­ning. Man kan ständigt arbeta med uppdaterade underlag genom en process som pågår under många år.

”Införandet av lärarlegitimationer innebär enligt våra beräkningar att uppemot 15 000 lärare riskerar att behöva lämna sitt yrke. Vi räknar med att KOLL ska kunna reducera denna siffra med 70-80 procent”, säger Jimmy Eklund", försäljningschef hos Comaea AB.

För mer information:

Ie Frisén, affärsansvarig HR-tjänster hos SKL Kommentus Media, tfn 08-709 59 95, ie.frisen@sklkommentus.se

Jimmy Eklund, försäljningschef hos Comaea AB, tfn 070-537 76 20, jimmy.eklund@comaea.se

SKL Kommentus Media
är ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som levererar tjänster i form av tryckta och digitala informationsprodukter för att effektivisera offentlig verksamhet. Företaget har varit verksamt sedan år 1927.  Se vidare www.sklkommentus.se/media

Comaea International AB är företaget bakom KOLL, ett webbaserat verktyg och för kart­läggning av kom­peten­ser samt metodstöd för upprättande av kompetensförsörjnings­planer i samband med in­förandet av lärar­legitimationer, ett krav som träder i full kraft den 1 juli 2015. Se vidare www.comaea.se

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy