Skip to main content

Bruka skogen med hänsyn till vatten

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:53 CEST

Skogsbruk nära ytvatten riskerar att försämra vattenkvaliteten, men med god hänsyn är det möjligt att minska påverkan. På webbplatsen Kunskap Direkt finns nu tips på hur du kan minska miljöeffekterna av olika skogsbruksåtgärder.

- Ofta är det inte alls svårt. Det handlar om att tänka efter före. Genom att planera skogsbruksåtgärderna även med tanke på vattnen kan man minska miljöeffekterna. Långsiktig planering är viktig, säger Eva Ring, Skogforsk.

En effektiv åtgärd är att lämna skyddszoner närmast bäcken och sjökanten. Där undviker man att köra, markbereda och kvävegödsla.
- En skyddszon med träd och buskar ger skydd åt de vattenlevande organismerna och minskar risken för erosion och näringsläckage, säger Eva Ring.

Men det handlar också om att undvika att köra sönder marken, eftersom spårbildning nära ytvatten ökar slamtransporten till vattendragen.
- Finjordsrika marker är särskilt känsliga. Placera t.ex. virkesavläggen så att körning över känsliga partier undviks, säger Eva Ring.

Fler tips på hur du värnar om vattnen i skogarna hittar du på www.kunskapdirekt.se/vatten.

Fakta

  • På Kunskap Direkt (www.kunskapdirekt.se) hittar du nu "Skogsbruk och vatten", därdu får veta mer om skogsbrukets miljöeffekter på vattnen och hur effekterna kan minskas med olika åtgärder.
  • Kunskap Direkt är ett kostnadsfritt rådgivningsverktyg om skogsskötsel på internet, som utvecklats av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.
  • Skogsbruk och vatten har tagits fram av Skogforsk och SLU.

Kontakt

Anna Franck, pressansvarig Skogforsk. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88
Eva Ring, Skogforsk. Tel: 018-18 85 45, 070-518 87 20* Du hittar alltid våra pressmeddelanden på www.skogforsk.se/press

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy