Skip to main content

Direktlastning ger billigare slutavverkning

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 10:19 CEST

På hela 70 procent av den årliga slutavverkningsvolymen i Sverige skulle drivningen kunna bli billigare med drivaren och bestensystemet än med skördar-/skotarsystemet. Det visar en analys av Skogforsk.

Både bestensystemet och drivaren utnyttjar direktlastning, vilket innebär att virket aldrig behöver lastas från marken. Det ger fördelar som exempelvis ökad effektivitet, lägre bränsleförbrukning, bättre arbetsmiljö och mindre markpåverkan.
- Direktlastningssystemen har stor potential. Men för att kunna utvärderas måste de nu börja köras i praktisk drift i betydligt större skala än hittills, säger Isabelle Bergkvist, Skogforsk.

Om fler avverkningsgrupper börjar arbeta med direktlastning kan teknik och metoder utvecklas snabbare, vilket kan leda till ökad produktivitet och därmed också ökad konkurrenskraft gentemot det mognare skördar-/skotarsystemet.
- En större variation av maskinparken i det svenska skogsbruket ger också ökade möjligheter att optimera maskinsystemen efter det enskilda beståndets avverkningsförhållanden och flyttningsavstånd. Man kan i större utsträckning använda rätt system på rätt plats, säger Isabelle Bergkvist.

Fakta

  • Skördar-/skotarsystemet är oftast billigast vid långa transportavstånd, eftersom enheterna arbetar oberoende av varandra och skördarens prestation alltid kan maximeras. Systemet direktlastar inte virket, vilket gör att drivningen innehåller fler moment jämfört med ett direktlastande system.

  • Drivaren är en kombinerad skördare och skotare. Med ett vridbart lastutrymme kan virket direktlastas. Drivaren är det billigaste systemet i klen och medelgrov skog vid korta transportavstånd, eftersom merparten av tiden då läggs på avverkning. Systemet har också relativt låg timkostnad, eftersom hela arbetet utförs av en maskin.

  • Besten med två virkeskurirer fungerar i praktiken som två drivare som delar på samma avverkningsenhet. Besten manövreras med radio från den kurir som befinner sig närmast och avverkar träden direkt på kurirens lastutrymme. När det är fullt tar den andra kuriren över avverkningen och den första kuriren kör virket till avlägg. Bestensystemet är billigast i grov slutavverkningsskog med medellånga transportavstånd.

Läs mer i Resultat nr 9, 2008 som finns att beställa på www.skogforsk.se/webbutiken

Kontakt

Isabelle Bergkvist, Skogforsk. Tel: 018-18 85 95, 070-558 85 87
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy