Skip to main content

Förädlade skördardata hjälper skogsägare planera

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:23 CET

Nu öppnas nya möjligheter att beskriva den avverkade skogen. Med standarden StanForD lagras data om varje enskild träds dimensioner och koordinater. Informationen kan i framtiden användas för att uppdatera skogsbruksplaner och för att planera framtida åtgärder.

Skogsägaren kan direkt efter avverkningen få ett preliminärt kvitto på avverkade volymer och deras värde, avverkad areal, medelstam, diameterfördelning, skadefrekvens samt en prognos för eventuellt uttag av skogsbränsle. Det ökar transparensen i virkesaffären, säger Johan J Möller, Skogforsk.

Men det är inte bara vid slutavverkningar som informationen är intressant. Efter en gallring finns goda möjligheter att beräkna grundyteuttag och stickvägsareal. Med information om trädens höjd och ålder kan också ståndortsindex räknas ut för olika delar av beståndet.

De data som skördarna hämtar in lagras i så kallade pri-filer. För att filerna ska kunna hanteras ses nu datasystemen hos SDC och de enskilda företagen över. För full effekt måste också program för att göra beräkningar och presentera informationen tas fram.
− När detta är på plats kommer det troligen att bli en självklarhet att skogsägaren får tillgång till förädlade produktionsdata från skördarna. Det kommer att ses som en del av själva virkesaffären, säger Johan J Möller.

 

Läs mer i Resultat nr 10, 2009 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken.

Kontakt

Johan J Möller, Skogforsk. Tel: 018-18 85 66, 070-318 85 66
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

 * Du hittar alltid våra pressmeddelanden på www.skogforsk.se/press

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy