Skip to main content

Genförvaltning av lövträd ger frihet vid klimatförändring

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2014 12:00 CET

Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.

- Det beror på att det tar lång tid för ett träd att utvecklas från planta till stort träd . Dessutom sprider sig inte fröna tillräckligt långt för att träden ska kunna utvidga sin utbredning i takt med klimatförändringen, säger Lars-Göran Stener som är forskare på Skogforsk.

För att säkerställa klimatanpassningen har Skogforsk arbetat fram en strategi för att förvalta lövträdens genresurser och aktivt anpassa kommande generationer lövträd till ett förändrat klimat. Metoden går ut på att samla in frön och odla plantor från ett stort antal av de svenska lövträden inom deras nuvarande utbredningsområden. De nya plantorna planteras i så kallade genresursbestånd som har stor genetisk variation och som sköts för att man snabbt ska kunna ta fram nya träd som är anpassade till ett framtida förändrat klimat.

- För barrträdsslagen är den här strategin redan integrerad i den ordinarie skogsträdsförädlingen som Skogforsk bedriver på uppdrag av skogsbruket. Men nu är det angeläget att Sverige enas om en långsiktig strategi även för lövträden så att olika åtgärder får bästa effekt och att vi skapar handlingsfrihet för framtidens skogsbruk, säger Lars-Göran Stener.

Huvudförfattare till rapporten ”Förvaltning av lövträdens genresurs” är Ola Rosvall och Lars-Göran Stener. Läs hela rapporten på: http://www.skogforsk.se/sv/kunskap/db/2014/Genforvaltning-av-lovtrad-ger-frihet-vid-klimatforandring/

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.