Skip to main content

Hög tid hitta hetaste bränsleterminalerna

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 07:30 CET

Hela 95 % av Sveriges grotvolymer och stubbar finns inom upptagningsområdena till landets skogsbränsleterminaler. Behovet av nya terminaler är alltså litet. Ändå krävs nu en översyn, visar en studie från Skogforsk.

- Den nya virkesmätningslagen ställer ökade krav på vederlagsmätning av skogsbränslesortimenten. Därför är det dags att välja vilka av terminalerna man ska satsa på vid installation av mätutrustning, säger Johanna Enström vid Skogforsk.

Men valet är inte självklart. Skogforsk har kartlagt vad som kännetecknar en lyckad etablering av en skogsbränsleterminal, och det finns olika strategier för deras placering. Nära råvaran, vid logistiska knutpunkter eller vid järnväg kan man kombinera effektiv sönderdelning och vidaretransport. Rätt läge är förstås en förutsättning.

- Men studien visar också att tillgång till rätt kompetens, flexibilitet, ordning och samarbete mellan aktörer spelar roll för att en terminal ska vara effektiv, menar Johanna Enström.


Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy