Skip to main content

”Kommer de nya timmerbilarna köra sönder min väg?”

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 16:45 CEST

Vi vet att det finns en oro för att de nya tyngre timmerbilarna ska köra sönder det enskilda
vägnätet. Men vi vet också att man oroar sig i onödan. Det går faktiskt att lasta mer virke utan att skadorna på vägarna ökar. Detta samtidigt som skogsbrukets miljöpåverkan minskar och konkurrenskraften stärks. Låter det för bra för att vara sant? I monter 795 på Elmia Wood förklarar vi hur det är möjligt.

Skogssektorn står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Nya virkesfordon är en del av lösningen. De kommer att ge effektivare transporter som är bättre för ekonomin och miljön. Dessutom finns inget som pekar på en försämrad trafiksäkerhet eller hårdare vägslitage.

– Vi vill visa upp och diskutera de här nya timmerbilarna för enskilda skogsägare. För dem är skogsbrukets konkurrenskraft och miljöprofil viktiga. Våra studier pekar på att den här typen av fordon kan sänka koldioxidutsläppen och transportkostnaderna med minst åtta procent, säger Niklas Fogdestam, Skogforsk, som är projektledare för ETTdemo.

Det så kallade ST-fordonet som visas på Elmia Wood är en timmerbil med dolly och trailer. Fordonet är 24 meter långt, precis som en vanlig timmerbil och väger 74 ton med full last. Det är utrustat med så kallad CTI-teknik, skjutbara bankar, avställbar kran och två extra hjulaxlar. Det innebär att marktrycket minskar, trots att totalvikten är högre jämfört med traditionella fordon.

Bättre konkurrenskraft, mindre miljöpåverkan, och säkrare trafikmiljö utan att slitaget på skogsbilvägarna ökar. Låter det för bra för att vara sant? Besök oss på Elmia Wood 2013 så får vi förklara.

ETTdemo:s monter är ett samarbete mellan Volvo, Parator, ExTe, Skogforsk, Sveaskog, Bennesveds åkeri, OP Höglunds, JLT Mobile Computers, Michelin, SSAB, Bevola och Rindab.

Fordonet som visas på Elmia Wood ägs av Bennesveds åkeri i Älghult och transporterar virke på uppdrag av Sveaskog. I projektet ETTdemo kommer ytterligare 24 stycken tyngre och längre fordon att testas och visas upp för omvärlden.

Kontakt
Niklas Fogdestam, projektledare ETTdemo, tel: 070 55 88 221, niklas.fogdestam@skogforsk.se
Claes Löfroth, ETTdemo, tel: 018-18 85 07, claes.lofroth@skogforsk.se
Erik Viklund, Skogforsk, tel: 018-18 85 40, erik.viklund@skogforsk.se

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy