Skip to main content

Mångmiljonsatsning på bränsle från skogen

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:03 CET

Det finns stora möjligheter att öka energiproduktionen från skoglig biomassa. Men hanteringen av skogsbränslet måste bli effektivare om potentialen ska kunna utnyttjas. Energimyndigheten, skogsbruket, och energisektorn satsar därför ca 80 miljoner kronor i ett fyraårigt FoU-program som leds av Skogforsk, Skogsbrukets branschforskningsinstitut. Målet är bättre produktionsteknik, effektivare transporter och bättre samordning med skogsbrukets övriga råvaruleveranser.

Dagens skogsbränsleuttag motsvarar ca 10-15 TWh i form av grenar, toppar samt klenvirke från röjning och gallring. Skogforsk bedömer att uttaget skulle kunna mer än fördubblas om skogsbränslesystemet effektiviserades.

- Visionen är att det svenska skogsbränslesystemet ska bli världsledande. Med en effektiv och lönsam hantering från skog till energiproducent ökar utbudet av skogsbränsle. Det kan samtidigt förväntas minska konkurrensen om industrivirket, säger Lennart Rådström, forskningschef på Skogforsk.

Målet för det fyraåriga FoU-programmet är radikalt minskade produktionskostnader, högre bränslevärden och minskad bränsleförbrukning i samtliga operationer från skog till energiproducent. Omfattningen förväntas bli ca 20 miljoner kronor per år inklusive branschens bidrag för genomförande av storskaliga försök.

Stor tyngd kommer att läggas vid att det nya systemet blir ekonomiskt, socialt och miljömässigt uthålligt. Och en av programmets huvudpoänger är samverkan mellan olika parter, något som Sven Risberg på Energimyndigheten också betonar:
- Vi lägger stor vikt vid att skogsnäringen och energisektorn samlas runt en sådan här utveckling. Genom samverkan kan man åstadkomma synergieffekter som underlättar den långsiktiga råvaruförsörjningen till såväl skogsindustrin som energisektorn.

OBS!
Vid Skogforsks konferens "Teknik 2006" i Täby 30/11-1/12 diskuteras hur skogsbruket ska klara en kraftigt ökad tillförsel av biobränsle till energiproducenterna. Läs mer på http://www.skogforsk.se!

Kontakt:
Lennart Rådström, Skogforsk. Tel: 018-18 85 50, 0705-18 85 50. Sven Risberg, Energimyndigheten. Tel: 016-544 21 16. Malin von Essen, pressansvarig, Skogforsk. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67.

OBS! Du hittar alltid våra pressmeddelanden på http://www.skogforsk.se/press

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.