Skip to main content

Mindre utsläpp och mer virke - Premiärtur för nytt virkesfordon

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 05:00 CET

Pressvisning idag den 7 februari kl 10.00, Lenhovdavägen 42, Älghult, Småland.

Skogssektorn står inför en stor utmaning att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Nya virkesfordon är en del av lösningen. Idag invigs ett så kallat ST-fordon i Älghult, Småland. Fordonet lastar 12 ton mer virke än ett traditionellt virkesfordon. Det ger effektivare transporter som är bättre för både ekonomin, miljön och trafiksäkerheten.

– Våra tidigare försök pekar på att den här typen av fordon kan sänka koldioxidutsläppen och transportkostnaderna med omkring 8 procent, säger Niklas Fogdestam som är projektledare på Skogforsk. I projektet ETTdemo ska vi nu i samarbete med fordonstillverkare, skogsindustrin och myndigheter testa och demonstrera de här nya fordonen i större skala, fortsätter han.

Trots högre fordonsvikter räknar man i projektet med att trafiksäkerheten och vägslitaget inte kommer att påverkas negativt.

– I och med att nyttolasterna ökar så blir antalet tunga fordon färre, vilket är positivt för trafiksäkerheten. För att inte öka axeltrycket och slitaget på vägarna så har fordonet utrustats med två axlar till, jämfört med ett traditionellt virkesfordon, säger Thomas Asp på Trafikverket.

ST-fordonet väger 74 ton med full last. Men det är bara 24 meter långt, precis som ett traditionellt virkesfordon. Det kommer att transportera timmer och massaved från skogen till industrierna i bland annat Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län.

– Det här är vårt första ST-fordon och vi är jätteglada att kunna medverka i utvecklingen av helt ny transportteknik. Vi räknar med att de här fordonen kommer att ha en stor betydelse i vår strävan att minska vår miljöpåverkan och förbättra lönsamheten, säger Jeanette Edlund som är projektledare på Sveaskog.

Det nya fordonet har bland annat utrustats med så kallad CTI-teknik för att ökar framkomligheten på vägar med dålig bärighet. Skjutbara bankar och avställbar kran är ett par andra nyheter. Fordonet ägs av Bennesveds åkeri i Älghult och kommer att transportera virke på uppdrag av Sveaskog.

– Vi har framgångsrikt jobbat med ST-konceptet ihop med flertalet partners. Nu ser vi fram emot fältprovstester tillsammans med Bennesveds åkeri som ska ge oss ännu mer forskningsunderlag för utvecklingen av 74 tons-fordon, säger Lena Larsson på Volvo lastvagnar.

Bild och film
Pressbilder och fria videoklipp kommer att finnas på Mynewsdek från kl 12:00.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy