Skip to main content

Minskad prestation men ökat tekniskt utnyttjande i skogsbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 14:06 CEST

Den effektiva drifttiden hos skogsbrukets maskiner har ökat. Men ändå har arbetsprestationen minskat, något som troligen beror på de senaste årens komplicerade och tidsödande uppstädning efter stormarna. 

Det visar Skogforsks senaste uppföljning av skogsbranschens produktivitet.

Uppföljningen visar att också prestationen i gallring i södra Sverige minskat något, förmodligen eftersom medelstammen minskat från 0,11 till 0,08 kubikmeter i de sydsvenska gallringarna.

Medelstammens storlek är en viktig faktor för skogsmaskinernas prestation – större träd är billigare att avverka och skota än små träd. I norra Sveriges gallringsbestånd är medelstammen ungefär densamma som tidigare, och i landets slutavverkningar har den ökat något.

Sammantaget konstaterar Skogforsk i rapporten att årets resultat är en del i en trend: prestationen har gått ner de senaste två åren medan den tekniska utnyttjandegraden (TU) för maskinerna har utvecklats i positiv riktning.

Forskningsinstitutet har följt skogsbrukets produktivitet varje år sedan 2008.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.