Skip to main content

Minskat kväveläckage efter markberedning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:40 CET

Läckaget av nitratkväve till grundvatten var lägre från markberedda ytor än från obehandlade. Det visar nya oväntade resultat från Skogforsk.
- Om resultaten är generella ändrar det synen på markberedningens miljöeffekter på vatten, säger Eva Ring, vattenforskare vid Skogforsk.

Tidigare har man ansett att markberedning orsakar ett större kväveläckage än om marken får vara orörd. Men nyare resultat pekar på att effekterna av markberedning faktiskt är små. I Skogforsks nu aktuella studie i Härjedalen visade sig till och med kväveläckaget vara mindre från markberedda ytor.
- Markberedningen påverkade tallföryngringen och vi tolkar detta som att mer kväve tagits upp i de markberedda ytorna än i den ostörda marken. Femton år efter markberedningen var nämligen stamvolymen på de markberedda ytorna betydligt större än på de orörda, säger Eva Ring.

Men hon understryker att resultaten är preliminära och att fler försök krävs innan några generella slutsatser kan dras.
- Nystartade försök kommer bland annat att visa om effekterna skiljer sig mellan marker med olika bördighet och klimat, säger hon.

Läs mer i Resultat nr. 21, 2006 som kan beställas via www.skogforsk.se

Kontakt
Eva Ring, forskare vid Skogforsk, tel 018-18 85 45, 070-518 87 20 Lars Högbom, forskare vid Skogforsk, tel 018-18 85 49, 070-517 85 46 Anna Franck, pressansvarig, tel 018-18 85 88, 076-128 85 88

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy