Skip to main content

Ny grupp ger entreprenörer mer inflytande

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 07:30 CET

Nu startar Entreprenörsforum, en grupp som ska fokusera på de frågor som är viktigast för skogsentreprenörer och som ska stärka konkurrenskraften för svenskt skogsbruk.

En effektiv utveckling av ett konkurrenskraftigt skogsbruk kräver ett samarbete mellan tillverkare, forskare, beställare och utförare av entreprenadtjänster. Men man kan konstatera att det tidigare inte har funnits något naturligt forum där den viktiga gruppen av entreprenörer inom drivning och skogsvård har kunnat komma till tals.

- Vi vill med det här initiativet få en bättre dialog med entreprenörerna kring visioner, mål, idéer och förslag som kan utveckla skogsbrukets tekniker, arbetsmetoder och driftsystem, säger Rolf Björheden, programchef på Skogforsk.

Entreprenörsforum blir därför ett nytt forum för dialog och samverkan till gagn för konkurrenskraften i hela skogsbruket. Gruppen består av tolv entreprenörer och sex forskare på Skogforsk. SMF Skogsentreprenörerna föreslår hälften av de deltagande entreprenörerna, medan den andra halvan rekryteras utanför SMF-sfären.

- Vi har valt den här vägen eftersom vi på Skogforsk har behov av en direkt dialog med just entreprenörerna. På sikt ser jag däremot möjligheter att den här gruppen också kan komma att spela en viktig roll i att stärka kontakten mellan utförare och beställare av entreprenadtjänster, säger Rolf Björheden.

Fakta
I svenskt skogsbruk finns cirka 4 500 entreprenadföretag. Omkring 1 500 stycken är verksamma inom drivningsarbete och 3 000 är verksamma inom skogsvård.

Deltagarna i gruppen är:
Rolf Björheden, Skogforsk
Håkan Dunberg, MKP-Dunberg AB*
Niklas Fogdestam, Skogforsk
Thomas Gustavsson, Gallra AB
Ingvar Johansson, Hovmantorp skogsentreprenad AB
Kolbjörn Kindströmer, Kindströmer Skog & Salix AB
Conny Landberg, Rotudden Skog AB
Jonas Lantz, Lantz skogsvård AB
Christoffer Larsson, Vaggeryds Skogstransporter AB
Johan Mattsson, Krycklinge Skog
Anders Mörk, Skogforsk
Bodel Norrby, Skogforsk
Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna
Göran Stieng, Göran Stieng Skogstjänst AB
Malin Sääf, Skogforsk
Magnus Thor, Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera