Skip to main content

Premiär för miljösmart timmerbil

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2008 15:00 CET

I dag lanseras en helt ny typ av timmerbil, med större lastförmåga och mindre miljöpåverkan. Fordonet har plats för en extra virkestrave. Det ger effektivare virkestransporter som är bra för både ekonomi, miljö och trafiksäkerhet. I framtiden kan två virkesfordon göra samma jobb som tre gör i dag.

- Virkestransporterna är av avgörande betydelse för skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Våra beräkningar pekar på att fordonet kan sänka koldioxidutsläppen och transportkostnaderna med 20 till 25 procent, säger Jan Fryk, vd på Skogforsk.

Det nya virkesfordonet har en bruttovikt på 90 ton och kan lasta 20 ton mer virke än ett traditionellt virkesfordon.
- Trots den högre vikten räknar vi med att trafiksäkerheten förbättras. I och med att nyttolasterna ökar så blir antalet tunga fordon färre. Och eftersom ekipaget är utrustat med fler axlar än traditionella virkesfordon kommer slitaget på vägarna sannolikt att minska, säger Lena Erixon, biträdande generaldirektör på Vägverket.

Testfordonet kommer att ge värdefulla erfarenheter för det fortsatta arbetet med att utveckla miljöeffektiva, lönsamma och säkra transportlösningar.
- Den högre vikten påverkar inte bromssträcka och manövrerbarhet. Att köra fordonet kräver en erfaren förare, men det är inte mer komplicerat än att hantera dagens 24-meters timmerbilar. Säkerhet och stabilitet håller samma höga nivå, säger Lennart Pilskog, Director Public Affairs på Volvo Lastvagnar.

Testfordonet är en del i projektet ETT, En Trave Till, där Skogforsk studerar konsekvenser av högre bruttovikter och längre virkesfordon. Testbilen kommer att köra virke från en terminal i Överkalix ner till Munksund utanför Piteå under tre år.

Läs mer om det nya fordonet på www.skogforsk.se/press.

Kontakt

Gunnar Svenson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 69, 070-598 85 69
Anna Franck, pressansvarig Skogforsk. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88
Thomas Andersson, pressekreterare Vägverket, Tel: 0243-751 38, 070-693 68 70
Lennart Pilskog, Director Public Affairs Volvo Lastvagnar. Tel: 070-3183422

* ETT-projektet är ett samarbete mellan Skogforsk, Vägverket, Volvo Lastvagnar, Parator, Skogsindustrierna, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Sveriges åkeriföretag och Riksförbundet för enskilda vägar.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera