Skip to main content

Skördaraggregat med matarhjul presterade bäst

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 09:38 CET

I en gallring i tät tallskog har Skogforsk jämfört tre olika typer av skördaraggregat för uttag av skogsbränsle. Det ena klippte av träden, det andra sågade av dem med sågsvärd och det tredje sågade av dem med klinga. Aggregatet med sågsvärd och matarhjul gav högst prestation.

− Det berodde på att det kunde hantera något fler träd per krancykel än de andra två aggregaten, säger Mia Iwarsson Wide, Skogforsk.

Den främsta anledningen var att aggregatet med sågsvärd hade lättare att få ner trädknippena på marken, eftersom de kunde dras ner med hjälp av matarhjulen.
− De två andra saknade matarhjul och fick många gånger problem att få ner träden. Knippena blev ofta hängande i kronorna på kvarlämnade träd, säger hon.

En ekonomisk jämförelse visar att gallringen gav positiva netton för samtliga testade aggregat. Tiden för att avverka träden och lägga dem vid stickväg står för en stor del av kostnaden. Ackumuleringen måste därför bli snabbare och mer tillförlitlig.
− Genom att effektivisera flerträdshanteringen och öka ackumuleringsgraden från dagens 2-3 stammar till 4-6 stammar kan prestationen i kranarbetet öka med 30-40 procent.

Läs mer i Resultat nr 14 2009 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken.

På Ukonf10, som äger rum i Umeå, Sundsvall, Jönköping och Västerås i februari och mars berättar Mia Iwarsson Wide mer om klenträdshantering. Läs mer på www.skogforsk.se/ukonf10.


Kontakt

Mia Iwarsson Wide, Skogforsk. Tel: 018-18 85 99, 070-518 85 99
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

* du hittar alltid våra pressmeddelanden på www.skogforsk.se/press

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Vi jobbar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen, så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy