Skip to main content

Skogsbrukets effektivitetsutveckling tappar fart

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 08:55 CEST

Ett lönsamt skogsbruk är en viktig del i en hållbar utveckling. Men det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och realt fallande virkespriser. Denna utveckling har pågått fortlöpande under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex - ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.

- När stora förhoppningar ställs till sektorns förmåga att bära omställningen till den nya bioekonomin gäller det att skogsbruket är hållbart även i sämre avsättningslägen med långt till industri, konstaterar Rolf Björheden som leder Skogforsks teknik- och virkesprogram.

Skogsbruksindex mäter skogsbrukets ekonomiska effektivitet och uttrycks som virkesvärdet (fritt bilväg) i förhållande till skogsbrukskostnaden. Indexet uttrycks i relativa tal och har varierat mellan 1,9 - 2,6 under den senaste 20-årsperioden. På senare år har index fallit under 2 och den negativa trenden fortsätter.

- Virkesvärdet minskar, samtidigt som skogsbruket får allt svårare att höja sin effektivitet i den takt som krävs för bibehålla lönsamheten, säger Rolf Björheden.

Nu menar Rolf Björheden att de tekniska utvecklingsinsatserna måste kompletteras med andra insatser för att varaktigt vända trenden.

- Att främst sätta sitt hopp till den tekniska utvecklingen räcker inte längre. Skogsbruket kan bli bättre på att ta tillvara det virkesvärde som finns, genom bättre mätning och virkeshantering och genom att se till att rätt virke hamnar hos rätt användare. Skogsbrukets organisation kan också förbättras, särskilt när det gäller hur olika aktörer samverkar, säger Rolf Björheden.

Skogsbruksindex kompletterar de uppgifter om kostnader, intäkter, prestationer, teknisk utnyttjandegrad etc. som Skogforsk sedan tidigare publicerar varje år. Indexet ger en sammanvägd bild av hur lönsamheten förändras och bidrar därför till en mer nyanserad bild av det ekonomiska läget i skogsbruket.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.