Skip to main content

​Större lastbilar kan spara 44 000 ton koldioxid

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 07:00 CET

Att använda större lastbilar skulle drastiskt sänka miljöeffekterna av skogsbrukets transporter. Det visar uppföljning av lastbilar med en bruttovikt på 68-90 ton.

- Om skogsbruket kunde köra allt virke med dessa större fordon skulle de på ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle och 44 200 ton koldioxid, konstaterar Fredrik Johansson, som lett forskningsstudien.

Under 2014 studerades 14 stora virkesfordons transporter i detalj av Skogforsk. Uppföljningarna visade att de stora fordonen med högre nyttolast sänkte bränsleförbrukningen med 106 000 liter och koldioxidutsläppen med 307 000 kg. Om man skalar upp resultaten till alla svenska skogstransporter skulle det alltså ge mycket positiva miljöeffekter att använda dessa större fordon med en bruttovikt på 68, 74 eller 90 ton, istället för normala 60 ton.

– 90-tonsfordonen är mest effektiva, säger Fredrik Johansson. Det krävs längre fordon med fler virkestravar för att verkligen kunna utnyttja förmågan att lasta mycket virke, särskilt när det är sommar och virket är torrt och lätt.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy