Skip to main content

​Sakkunnig berättar om sydsamisk historia

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 11:16 CEST

Sydsamer i Åseletrakten. Foto: Västerbottens museum.

På måndag kommer Peter Ericson till Gammplatsen, Lycksele, för att i föreläsningsserien MedVetenskap berätta om kolonisation och definition av Saepmie. Ericson, som är historiker och författare, gör nedslag från 870 till 1900. Han tar redogör bland annat för hur lappmarken uppstod och när och varför samer trängdes undan. Han ställer också frågan om en medeltida, feodal syn på samer lever kvar? Peter Ericson anlitas som sakkunning i sedvanemål som rör samers markanvändning, där Nordmalingsmålet kan nämnas.

Det är Gammplatsens aktörer; Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele sameförening och Lycksele hembygdsförening, som arrangerar föreläsningsserien MedVetenskap i syfte att sprida kunskap och aktuell forskning kring lokal kultur i inlandet och Södra Lappland. Föreläsningskvällarna blir en naturlig plats att mot en historisk bakgrund diskutera naturresursanvändning och kulturhistoria samt inlandets situation idag.

– Tanken med satsningen är också att stärka kompetensen och stimulera samarbetet i kultarvsspecifika frågor hos aktörerna på Gammplatsen, vilket i sin tur kan avspegla sig i besöksmålet Gammplatsen, berättar Monica Wiksten Gideonsson, Skogsmuseet.

- Vid nästa tillfälle gästas vi av Erland Mårald, Umeå universitet, som berättar om hur Sverige blev en skogsindustriell stormakt.

Kungliga Skytteanska samfundet, Lycksele samisk förvaltningskommun och Hålla Hus har lämnat bidrag till seminarieserien.

Skogsmuseet i Lycksele är ett kulturhistoriskt museum som visar skogsarbetets och teknikens utveckling - från yxa, såg och motorsåg till stora skotare och skördare. Här möter du människor som haft skogen som sin arbetsplats; timmerhuggaren, kockan, flottaren, samen, getaren, maskinföraren... Förutom skogliga föremål, filmer och fotografier, finns en unik samisk samling som presenteras i utställningen Samer i skog samt en stor insektssamling.

Skogsmuseets ägare är Lycksele kommun och Region Västerbotten. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy