Skip to main content

Stipendium Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‐årsfond

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 16:33 CEST

Foto: Erik Nordblad

Skogsmuseet i Lyckseles medarbetare Anna-Maria Rautio tilldelas ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‐årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Hans Majestät Konungen delar ut stipendiet vid en mottagning på Kungliga Slottet den 31 maj.

Anna-Maria Rautio, som disputerat vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, vid SLU i Umeå, får stipendiet för sin avhandling ”Samiskt skogs- och växtutnyttjande i norra Skandinavien under 500 år".

- Det är förstås väldigt hedrande att få motta stipendiet och roligt att den historiskt inriktade forskningen inom miljövetenskapen uppmärksammas, säger Anna-Maria.

Stipendiaterna mottar upp till 100 000 kronor för att förstärka sin forskning. För Anna- Maria innebär stipendiet att hon ges möjlighet att utveckla sin skogshistoriska forskning och sitt samarbete med forskare vid SLU i Umeå.

Anna-Marias nuvarande arbetsplats, Skogsmuseet i Lycksele, gläds med sin medarbetare och kollega.
- Vi arbetar för att stärka kopplingen mellan museum, akademi och forskning och hennes utmärkelse ger oss alla en injektion i den riktningen, säger museets VD Björn Åström.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‐årsfond för vetenskap, teknik och
miljö bildades 1996 på initiativ av av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. 2016 utdelas femton stipendier. Bland mottagarna finns också fil dr Alessia Uboni, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. 

Skogsmuseet i Lycksele är ett skogshistoriskt museum som visar arbetets och teknikens utveckling - från yxa, såg och motorsåg till stora skotare och skördare. Här möter du människor som haft skogen som sin arbetsplats; timmerhuggaren, kockan, flottaren, samen, getaren, maskinföraren... Förutom skogliga föremål, filmer och fotografier, finns en unik samisk samling och en stor insektssamling i museets arkiv. I Barnens lekhörna ligger fokus på lärande genom lek och upptäckarlust.

Skogsmuseet ligger vackert på en halvö i Umeälven på hembygdsområdet Gammplatsen. Det är Lyckseles ursprungsplats, vilket gamla husgrunder och kåtatomer vittnar om. Här finns ännu mer att uppleva, såsom Lapplands kulturbotaniska trädgård, naturreservat, sameviste samt jakt-, tele- och postmuseum. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy