Skip to main content

Förberedelser inför byggstart av Träkronan, Norrlands nya landmärke

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2013 08:00 CET

I dag torsdag börjar Skoogskoncernen förbereda byggstarten för Träkronan, det vill säga kvarteret runt gallerian Småstaden, mitt i centrala Piteå. Det handlar om barktäckning inför kommande markarbeten och förstärkningar av befintlig byggnad. Byggstart av den kommersiella delen, som bland annat omfattar handelsytor, börjar efter årsskiftet. Totalt beräknas Skoogskoncernen investera cirka 300 MSEK i Träkronan, som under byggtiden kommer att sysselsätta drygt 100 personer. 

–I dessa dagar klappar våra hjärtan extra hårt för Piteå. Det känns riktigt roligt att vi nu kan sätta igång och förverkliga det som länge varit en dröm. Det är en stor förmån att få vara delaktig i utvecklingen av Piteå, säger Christina Skoog, VD, Skoogs Fastigheter AB.

Kvarteret Stora Örnen och Småstadens galleria uppgraderas exteriört och interiört. 

Träkronan kännetecknas av nyskapande gestaltning av butiksytor och galleriagångar. Handelsplatsen kommer att erbjuda en intressant mix av lokala butiker och nationellt kända handelskoncept. Redan innan jul räknar vi med att kunna berätta mer om några av de etableringar som är aktuella, säger Stefan Ruda, projektledare, RUDA Solutions. 

I nästa fas planeras nya bostäder i direkt anslutning till handelsplatsen, både lägenheter och stadsradhus. Den totala byggperioden förväntas löpa över 2,5 – 3 år.

–Träkronan ökar Piteås attraktion som besöksmål, bostadsort och etableringsort. Förutom arbetstillfällena under byggtiden säkras sysselsättning inom handeln och gynnar tillväxten i Piteå, avslutar Christina Skoog, VD, Skoogs Fastigheter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Skoogs Fastigheter AB, Christina Skoog, 070-330 01 31
Projektledare, RUDA Solutions, Stefan Ruda, 072-207 29 66

Fakta Träkronan
Investeringsnivå: Ca 300 MSEK
m2-yta: 12 400 m2
Byggstart:
Våren 2013 Etapp 1
Höst/vinter 2013 Etapp 2
Öppning: Hösten 2014

Antal butiker: Ca 30 st
Lägenheter: Ca 68 st

Byggnaden kommer även att innehålla två plan kontor samt en restaurang.

Projekt Träkronan omfattar hela kvarteret Stora Örnen och inkluderar gallerian Småstaden, Skoogs City Hotell och omkringliggande lägenheter och kontor. Med välkomnande träfasader, modern arkitektur och väl beprövade byggmetoder och material, utvecklas en helt ny stadsdel där boende, handel, hotell och mötesplatser integreras, mitt i city.

Illustration: BSK Arkitekter 

Skoogskoncernen omsatte 1,7 miljarder 2012/2013 och omfattar fem dotterbolag: Skoogs City Hotell, Skoogs Fastigheter, Skoogs Tank, Skoogs Bränsle och Skelleftebränslen. Skoogskoncernen tilldelades Årets tillväxtföretag 2011 av Piteå Kommun, SHB, Nordea och Sparbanken Nord, kom till regionsfinal i Entrepreneurof the year 2012 och valdes till ett av Di:s Gasellföretag 2013. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy