Skip to main content

​Rydskolan medverkar i Erasmus-projektet "Walls and bridges"

Nyhet   •   Sep 26, 2019 08:00 CEST

Mellan den 29/9–3/10 får Rydskolan besök av elever och lärare från Portugal, Spanien, Italien, Turkiet, Ungern och Sverige. Detta genom Erasmus-projektet "Walls and bridges". Projektet erbjuder lärare och elever att arbeta tillsammans, reflektera och debattera om olika ämnen för att främja kommunikation och övervinna gränser.

Under besöket kommer elever att skriva text till musik i blandade grupper. Det kommer även att arrangeras en konsert där eleverna ska uppträda med sina nyskrivna sånger. Varje land ska även framföra en sång på sitt eget nationella språk. Man kommer också att visa upp sina nationalsporter i idrottshallen i Ryd. 

Syftet med projektet för eleverna är att de ska få verktyg för att öka deras kunskaper samt få ökad självkänsla och bättre självförtroende. Syftet för lärarna är att utbyta pedagogiska metoder som bygger på beprövad erfarenhet och forskning samt hur man i de olika länderna gör för att integrera alla elever i skolan.

Kontaktperson:
Zophia Zander Norell, rektor på Rydskolan
Telefon: 0500-49 88 05
E-post: zophia.zandernorell@skovde.se