Skip to main content

Anna Ljungberg (M) tillfällig ordförande för barn- och utbildningsnämnden

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 14:25 CEST

I samband med dagens extrainsatta möte i barn- och utbildningsnämnden valdes Anna Ljungberg (M) som tillfällig ersättare för nämndens ordförande Klas Hedenberg (C) som är sjukskriven sedan en tid tillbaka.

I barn- och utbildningsnämndens reglemente står det att ”om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter”.

- Vi har valt att utse Anna Ljungberg som tillfällig ersättare för Klas för att underlätta nämndens arbete framåt. Uppdraget gäller fram till och med 31 maj i år, säger Johan Ekström (L) ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

I samband med mötet valdes även personliga ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Nämnden beslutade att utse Malte Svensson (C) till ersättare för ordförande Klas Hedenberg (C), Rohland Peterson (M) som ersättare för 1:e vice ordförande Anna Ljungberg (M) och Per Johansson (S) som ersättare för 2:e vice ordförande Robert Ciabatti (S).


Kontakt:
Anna Ljungberg (M)
Tillfällig ordförande i barn- och utbildningsnämnden
0705-30 04 19

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.