Skip to main content

​Bygglov beviljat för Skövdehem Arena

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 16:00 CEST

Under fredagen beviljades bygglov för tillbyggnad av en idrottshall intill ishallen Billingehov. Ärendet återremitterades av bygglovsnämnden vid sammanträdet den 19 juni. Detta med anledning av att nämnden ansåg att tennisklubbens intressen inte beaktades tillräckligt väl i projektet.

– Byggherren har nu visat på en genomtänkt idé för hur samtliga arenor och idrotter ska föras samman till en fungerande helhet. Därmed anser jag att nämndens krav är tillgodosedda och jag har fattat ordförandebeslut om bygglov för att inte fördröja den fortsatta processen med att uppföra anläggningen, säger Anders G Johansson (M), ordförande i bygglovsnämnden i Skövde kommun.

– Representanter för Skövdehem, Skövde kommun och Skövde Tennisklubb har fört en fruktbar dialog och har på en imponerande kort tid utvecklat en hållbar lösning som stärker såväl området som idrotterna, menar Anders G Johansson.

Kontaktperson
Anders G Johansson, bygglovsnämndens ordförande
0736-84 40 24
anders.g.johansson@politiker.skovde.se

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.