Skip to main content

Fördelning av nya stadsbidrag

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 10:15 CET

Alliansen föreslår kommunfullmäktige att omgående fördela tio miljoner kronor av de nya statsbidragen till Barn-och utbildningsnämnden 2020 för att stärka skolans ekonomi samt en miljon till socialnämnden för att möta kraftigt ökade behov.

Skolverksamheten har en utmanande ekonomisk situation. Målsättningen med att ge barn- och utbildningsnämnden (BUN) tio miljoner kronor är att stärka ekonomin innevarande år och att ge bättre förutsättningar inför 2021, säger Marianne Gustafson Tf ordförande i BUN. Det blir nämndens arbete att prioritera och fördela pengarna.

Orosanmälningar gällande barn och ungdomar har ökat markant samt även utredningar och insatser. Med anledning av det föreslås 1 miljon kronor till socialnämnden för att möta den ökade arbetsbelastningen och behovet av fler handläggare.

- Jag uppskattar att socialnämnden får en resursförstärkning, vi har klarat volymökningar hittills genom bland annat bra rutiner och metodstödjare. Men nu är gränsen nådd och vi behöver anställa fler utredare säger Anna Bergman, ordförande i socialnämnden.

Skövde kommun uppskattas erhålla ca 29 miljoner i statsbidrag men i rådande nuläge fördelas inte resterande medel.

- Vi behöver ha både ekonomiska verktyg och flexibilitet för att kunna möta det eventuella behovet av snabba förändringar säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Ulrica Johansson (C)

Christer Winbäck (L)

Marianne Gustafson (KD), Tf ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Anna Bergman (M), Socialnämndens ordförande

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.