Skip to main content

​Hallenbergsrondellen byggs om tidigare än väntat

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 11:31 CEST

Bild: Skövde kommun. Begränsade rättigheter.

Hallenbergsrondellen förvaltas egentligen av Trafikverket, men nu har Skövde kommun fått klartecken om att bygga om cirkulationsplatsen i egen regi. Detta innebär att arbetet kan påbörjas tidigare än om det hade behövt vänta in Trafikverkets processer.

– Det känns roligt att vi får möjlighet att genomföra detta arbete, säger Daniel Lindh, gatu- och naturchef på Skövde kommun. Det är ett tecken på att vår organisation har vad som krävs för att projektleda större satsningar som denna och att man från Trafikverkets sida känner förtroende för oss.

Därför bygger vi om
Sträckan mellan Badhusrondellen och Hallenbergsrondellen är den mest belastade i Skövde kommun, där vi ofta ser köbildning, främst i rusningstider. Den studie som genomförts under vintern 2018/2019 visar att cirkulationsplatsen ingår i ett viktigt, regionalt pendlingsstråk, där många trafikslag ska samsas; som godstrafik, kollektivtrafik och biltrafik. Den klargör även att vi har ökad pendling från väster till norr (och tvärtom), i takt med att norra delar av Skövde tätort utvecklas.

Breddad cirkulation och ökad trafiksäkerhet
Åtgärderna innebär bland annat att cirkulationsplatsen blir tvåfältig samt att trafiksäkerheten förbättras för fotgängare och cyklister. Jämför vi med liknande åtgärder vid andra cirkulationsplatser i Skövde märker vi en stor förbättring för framkomligheten.

– Ombyggnationen är inte tänkt att enbart främja framkomligheten för biltrafik, utan kommer även göra det enklare för kollektivtrafik att ta sig förbi platsen, fortsätter Daniel Lindh. I samband med ombyggnationen kommer Trafikverket anlägga busskörfält in mot Hallenbergsrondellen från Skara. Detta för att det ska vara attraktivt för de som har möjlighet att åka kollektivt, och på så vis minska trafikökningen.

Tidplan och påverkan
Planering och projektering av arbetet kommer att starta under året och dialog med kringliggande fastigheter har redan inletts. Ambitionen är att påbörja byggnationen i slutet av 2019. Att genomföra ett arbete av denna omfattningen i en av Skövdes hårdast belastade korsningar kommer dessvärre påverka den dagliga trafiken genom cirkulationsplatsen. Därför kommer vi även planera för hur trafiken ska flyta så smidigt som möjligt under byggnationstiden.

Kontaktperson
Daniel Lindh, gatu- och naturchef
0500-49 81 41

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.