Skip to main content

Information efter bygglovsnämndens möte den 3 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2019 11:17 CEST

Bygglov för flerbostadshus i Skultorp
Bygglovsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av en lokal på fastigheten Skultorp 11:1.

Bygglov för tillbyggnad av transformatorstation
Bygglovsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad på fastigheten Lönnen 7.

Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde i sitt sammanhang på platsen, i och med att platsen har nyttjats för behandling och distribution av elektricitet sedan 1908 då elektricitetsverket uppfördes. Under åren har platsen utvecklats genom att olika byggnader för bland annat transformatorer har kompletterat anläggningen. Platsens kontinuitet som "elförsörjare" för Skövde stad är mycket lång. Den kontinuiteten och de olika tidslagren gör att anläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde.

Ska elförsörjningen kunna vara kvar på platsen i modern tid behöver byggnaderna förses med tak. Att sätta ett tak på transformatorbyggnaderna kan anses vara nästa årsring i anläggningen på fastigheten.

Kontaktperson:
Anders G Johansson, bygglovsnämndens ordförande
Telefon: 0736-84 40 24
E-post: anders.g.johansson@politiker.skovde.se

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.