Skip to main content

Kraftsamling i skolan!

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 13:59 CEST

Drogförebyggande samordnare Jenny Aronsson och kommunpolis Oscar Svantesson i
Skövde kommun gör en kraftsamling inom sektor barn och utbildning. Målgruppen för
Kraftsamlingen är ungdomar i årskurs åtta och samtliga skolor har fått möjlighet att boka in
ett lektionstillfälle med oss.

Följande innehåll:
Lag och rätt, polisens uppdrag, information kring olika risk och skyddsfaktorer,
drogvaneundersökningen CAN, fakta om cannabis samt kommunens stödinsatser.
Jenny och Oscar hoppas på en positiv dag med många goda samtal med ungdomarna!

Media hälsas välkomna!

Tid: 5 april kl 09.45

Plats: Helenaskolan (matsal), Staketgatan 10, 541 30 Skövde

Kontaktperson: 
Jenny Aronsson, Drogförebyggande samordnare, Skövde kommun
Jenny.aronsson@skovde.se
Telefon 072-858 00 45

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.