Skip to main content

​Möjligheten att låta Varola skolas elever gå i Värsås skola ska utredas

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2019 15:08 CET

Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att kartlägga intresset hos vårdnadshavare till elever i Varola skola att gå på Värsås skola om skolskjuts erbjuds från höstterminen 2019. Det beslutade en enig barn- och utbildningsnämnd vid sitt sammanträde idag. Uppdraget innefattar också att belysa vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser, så som tillkommande behov av personal, lokaler och skolskjuts, det skulle innebära.

I november förra året fattade dåvarande barn- och utbildningsnämnden beslut om nedläggning av Varola skola. Samtliga elever erbjöds då skolplacering på Svärtagårdskolan i syfte att hålla ihop elevgruppen.

- Redan då fanns den politiska viljan att låta barnen i Varola gå på Värsås skola, men det var inte fysiskt möjligt att låta alla elever flytta dit. Svärtagårdskolan var den skola som hade möjlighet att ta emot samtliga elever och därför beslutades det om placering där. Nu ser vi att ett antal vårdnadshavare valt andra skolor. Det öppnar eventuellt en möjlighet för att de som vill gå på Värsås skola att få plats där. Vi kan idag inte lova något men vill ta reda på hur förutsättningarna ser ut, vilket vi nu ger sektorschefen i uppdrag att utreda genom att kontakta samtliga vårdnadshavare till elever i Varola, säger Anna Ljungberg (M) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Uppdraget ska återredovisas till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 8 april och till barn- och utbildningsnämnden den 29 april.

Utreda framtida lösning
Nämnden ger också sektorschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna att framöver inkludera Varola i Värsås planeringsområde i syfte att elever från Varola ska kunna hänvisas till Värsås skola.

- Vi ser att Värsås är det mest naturliga alternativet för boende i Varola och har en ambition att långsiktigt stärka Värsås skola, säger Robert Ciabatti (S) andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Uppdraget ska återkopplas till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 3 juni och till barn- och utbildningsnämnden den 17 juni 2019.

Frågor besvaras av
Anna Ljungberg 070-5300419

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.