Skip to main content

​Nytt Lärcentrum i Skaraborg

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 09:21 CEST

Kompetensförsörjningen i samhället är en nyckelfunktion för ökad tillväxt – både inom det offentliga och privata arbetslivet. Den kommunala vuxenutbildningen är den verksamhet som snabbast och effektivast kan möta upp denna kompetensförsörjning. Skolverket har beviljat statsbidrag för att starta upp ett nytt Lärcentrum för kommunerna Skövde, Skara, Tibro, Karlsborg och Hjo och därmed bygga upp en gemensam lärcenterfunktion. Tanken är att utforma hur samverkan kan fördjupas för att ge största möjliga nytta till medborgarna i samverkande kommuner genom en tillgänglig och likvärdig utbildning av hög kvalité. Målet är att kommuninvånarna ska erbjudas ett brett utbildningsutbud samt en likvärdig och flexibel utbildning. Lärcentrum innebär dessutom en större möjlighet för mindre kommuner att nyttja andra kommuners resurser och utbildningsutbud.

– Det här är ett mycket positivt steg mot en samverkan över kommungränserna för att stötta upp den kompetensbrist som råder ute i samhället. Arbete och kompetensförsörjning är en av hörnstenarna i statens satsning inför framtiden inte minst här i Skaraborg, säger Johan Strömberg, avdelningschef, Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Skövde kommun.

– För en medelstor kommun som Skara så blir samarbetet kring lärcentrum ett sätt för oss att öka möjligheten för teoretiska studier- och/eller praktiska kurser liksom en väg för oss att kvalitetssäkra verksamheterna genom en ökad likvärdighet, flexibilitet och individanpassning utifrån lag och förordning understryker Sara Besche, rektor vuxenutbildning Skara.

– Fantastisk möjlighet att tillsammans med övriga kommuner skapa ett lärcentrum som vi ser är till stor gagn för våra elever menar Anna Dahlson, rektor, Vuxenutbildningen Karlsborg.

– Hjo ser väldigt mycket fram emot att utveckla ett Lärcentrum och vi ser det som ett stort steg i rätt riktning för oss i Hjo kommun. Att vi i och med utvecklingen av Lärcentrum får möjlighet att fördjupa samarbetet med övriga medsökande kommuner Tibro, Karlsborg, Skövde och Skara är väldigt positivt för vår lilla kommun säger Lina Eriksson, rektor, Vuxenutbildningen Hjo.

– Ett lärcentra i Tibro kommer skapa fler möjligheter för våra invånare att få den utbildning de behöver och vill ha. Tibro Kompetenscenter arbetar redan idag för att höja utbildningsnivån i kommunen. Detta samarbete tar oss ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Eva Gustavsson, verksamhetschef på Tibro Kompetenscenter.

Kontakt
Johan Strömberg, avdelningschef, Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Skövde kommun
0500-497720, johan.stromberg@skovde.se

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.