Skip to main content

​Planprogram för Södra Ryd engagerar

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 08:00 CEST

Bild: Skövde kommun. Bilden är fri att använda i media.

Planprogrammet för Södra Ryd var under hösten 2018 ute för samråd, vilket är den period då medborgare har möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget. Under denna period kom det in många yttranden, vilket visar på ett stort engagemang för stadsdelen. Nu tas synpunkterna om hand och under hösten förväntas planprogrammet kunna godkännas.

Stort engagemang

Totalt har ca 70 stycken yttranden kommit in. Kommunens roll är att se till det allmänna intresset och att avväga synpunkterna mot intresset att planlägga området.

– Många synpunkter har kommit in och det visar att planprogrammet för Södra Ryd engagerar, säger Linda Kjerfve, fysisk planerare på Skövde kommun. Detta engagemang vill vi självklart ta vara på! För att kunna förbättra planprogrammet på bästa sätt har tidplanen för planprogrammet förlängts.

Vad händer nu?

Alla synpunkter kommer att sammanställas till en samrådsredogörelse som innehåller kommunens svar. Planprogrammet justeras sedan under våren utifrån synpunkterna. Den preliminära tidplanen är att planprogrammet godkänns av kommunfullmäktige under hösten 2019. Efter detta är planprogrammet klart.

Kontaktperson: 
Linda Kjerfve, fysisk planerare, Skövde kommun
Telefon: 0500-49 80 52
E-post: linda.kjerfve@skovde.se


Om planprogrammet

Planprogram för Södra Ryd ska ta ett helhetsgrepp om stadsdelen och dess fysiska miljö. Några av de särskilt viktiga frågor som redovisas i planprogrammet är möjligheten till nya bostäder, hur vi ska stärka befintligt centrum genom funktion och gestaltning, hur vi ska skapa eller stärka nya mötesplatser och att utveckla befintliga grönområden.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, utan blir kommunens samlade vision för området Södra Ryd. Planprogrammet kommer att vara vägledande vid nya etableringar av verksamheter eller bostäder. Planprogrammets roll som vision är att binda samman området och vägleda nya idéer som kommer att dyka upp i framtiden.

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.