Skip to main content

​Skövde kommun påbörjar beredning för att häva samarbetsavtalet med Host Billingehus i Skövde AB och Tribe hotel Billingehus AB

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 16:18 CEST

Representanter från samtliga partier i fullmäktige har träffats med anledning av det låsta läge Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde AB befinner sig i kring samarbetsavtalet om utvecklingen av Billingen.

Sedan tidigare anser kommunen att Host befinner sig i väsentligt dröjsmål då de inte kommit igång med sina åtaganden enligt samarbetsavtalet och överenskommen detaljtidplan. Efter mötet med samtliga partier är man också överens om att kommunen står fast vid att inte acceptera den reviderade kongresshall som Host har presenterat, då den har för stora avvikelser från principskissen i samarbetsavtalet. Partierna har därför kommit fram till att man ska påbörja arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige om att häva samarbetsavtalet.

- Vi är politiskt överens om att börja förbereda för en hävning genom att ta fram beslutsunderlag för fullmäktige. Om det inte framkommer alternativa lösningar som vi ser avsevärt förändrar förutsättningarna för utveckling av hotellet har vi för avsikt att genomföra hävningen, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 


Kontakt 

Katarina Jonsson

0734-614277

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.