Skip to main content

Skövde kommun svarar konkurrensverket

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 09:30 CEST

Idag skickar Skövde kommun in ett underlag till Konkurrensverket där man förklarar bakgrunden till kommunens hantering av beläggningsarbeten under 2018. Underlaget har begärts av Konkurrensverket efter att en anmälan kommit in anonymt under våren.

Skövde kommun genomförde en upphandling på beläggningsarbeten inför 2018. Efter att den avslutats så valde en av leverantörerna att överklaga, vilket ledde till att avtalet inte skrevs på och direktupphandling användes för att lösa ut behovet under tiden processen pågick.

— Vi hamnade i en ovanligt lång överklagandeprocess vilket medförde att fick hitta alternativa lösningar för de beläggningsarbeten vi ansåg nödvändiga att genomföra, säger Tommy Klang, upphandlingschef i Skövde kommun. Vi valde att i väntan på att överprövningsprocessen skulle bli klar göra direktupphandlingar och det är det som nu har blivit anmält till Konkurrensverket.

Skövde kommun har fått rätt i samtliga instanser i överprövningen av upphandlingen och nu återstår att se vad Konkurrensverket gör för bedömning av ärendet.

— Vi skickar in en utförlig förklaring till varför vi har gjort som vi har gjort och vad våra beslut grundar sig på. Nu får vi se vad utlåtandet blir, säger Tommy Klang. 

Kontaktperson

Tommy Klang, upphandlingschef Skövde kommun

0500-49 81 01

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.