Skip to main content

Skövde kommun vidtar åtgärder mot privat hemtjänstföretag

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2019 15:32 CET

På grund av brister i kvalitén väljer Skövde kommun att vidta åtgärder mot företaget Tanaad Kooperative Multi Tjänster (TKMT) som bedriver privat hemtjänst inom kommunen. Företaget kommer att erhålla ett skriftligt påpekande avseende väsentliga brister i verksamheten. Om inte dessa åtgärdas inom utsatt tid kommer kommunen att häva avtalet.

— Det har under uppföljning av beviljade insatser framkommit uppgifter som föranledde en genomlysning av hela verksamheten. Företaget lever inte upp till de krav som Skövde kommun ställer gällande kvalitetsnivå och de brister som framkommit är så pass omfattande att vi nu vidtar åtgärder och kommer att säga upp avtalet om dessa inte rättas skyndsamt, säger Helene Sandqvist, utvecklingschef sektor vård och omsorg, Skövde kommun.

Kontinuerligt arbete för att förbättra kvalitén

Skövde kommun arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att identifiera och följa upp brister i verksamheten och för att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede. Kontinuerlig uppföljning av hemtjänsten görs genom platsbesök, kvalitetsrevision och en årlig kvalitetsrapport. Från och med årsskiftet prövar inspektionen för vård och omsorg dessutom samtliga utförare av hemtjänst utifrån kvalité och ekonomiska kriterier i samband med att de söker tillstånd.

Kontaktperson
Helene Sandqvist, utvecklingschef sektor vård och omsorg, Skövde kommun, 0500- 49 83 42

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.