Skip to main content

​Skövde kommun vill att Host Billingehus justerar tidplan

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 13:41 CEST

Bild: Jesper Anhede. Begränsade rättigheter.

I förra veckan träffades företrädare för Skövde kommun och Host Billingehus AB för att diskutera det samarbetsavtal som parterna ingått kring utveckling av Billingen.

Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde AB har sedan december 2016 ett upprättat samarbetsavtal kring utvecklingen av Billingen. Av det framgår kommunens respektive Host Billingehus åtagande i att utveckla området, samt att investeringar ska ske växelvis.

Förra veckan hölls ett möte mellan parterna, då kommunen anser att Host Billingehus inte påbörjat sina åtaganden på ett tillfredställande sätt. Någon ny detaljtidplan presenterades inte på mötet så som förväntats.

Samtliga partier delaktiga
Efter mötet med Host har Katarina Jonsson informerat samtliga partier i fullmäktige om nuläget.

- Då jag känner oro för att Host inte kommer kunna uppfylla sina delar av avtalet har jag informerat övriga partier och haft en dialog med dem om vägen framåt. Framåt kommer jag att hämta mitt förhandlingsmandat från en grupp som består av representanter för samtliga partier, säger Katarina Jonsson.

Vill se en mer offensiv tidplan
- Vi kan konstatera att vi inte tycker att Host Billingehus tidplan uppfyller kraven om växelvisa investeringar. Vi anser att deras planer ligger för långt fram i tiden och vill se att de kommer igång betydligt tidigare. På mötet enades vi om att de ska återkomma med ett nytt förslag där tidplan och ambitionsnivå tydligt överensstämmer med samarbetsavtalet, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt överenskommelse på mötet ska Host Billingehus presentera en ny tidplan under första veckan i juli. Kommunen kommer därefter återkomma kring hur man går vidare.

Frågor besvaras av
Katarina Jonsson 
073-461 42 77

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.