Skip to main content

Skövde rankad i årets företagsklimatmätning

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 09:13 CEST

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Skövde hamnar på plats 61, vilket är ett tapp med fyra placeringar mot 2018.

Svenskt Näringslivs ranking baseras på enkätsvaren som släpptes i våras om hur företagen i kommunen uppfattar det lokala företagsklimatet. Resultatet visar små förändringar i förhållande till 2018.

- Resultatet i Svenskt Näringslivs ranking var inte oväntat. Eftersom enkätundersökningen visade små förändringar kunde vi inte heller räkna med att ta placeringar. Men vårt mål är att underlätta för företagare som vill driva sin verksamhet i Skövde och att nå plats 30 i Svenskt Näringslivs ranking, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.

Under 2019 har Skövde kommun tillsammans med Näringslivsforum och andra parter arbetat aktivt med handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. I handlingsplanen pågår det olika utvecklingsarbeten som ska komma företagarna i kommunen till bästa nytta. Några exempel på insatser är kommunens anslutning till Verksamt.se och nationella bastjänster, genomförande av cirka 80 företagsbesök med politiker och tjänstepersoner, gemensamt arbete med Näringslivsforum runt kopplingen skola – arbetsliv och upphandlingsfrukost.

- Skövde kommun arbetar aktivt med handlingsplanens genomförande, vilket på sikt ska komma företagarna i kommunen till nytta och underlätta deras utveckling, säger Ramona Nilsson.

Bakgrund och resultat
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Läs mer om rankingen: https://www.foretagsklimat.se/skovde/ranking.

Kontakt
Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.
ramona.nilsson@skovde.se
0500-48 80 05

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.