Skip to main content

Totalt besöksförbud inom vård och omsorgs verksamheter i Skövde kommun

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2020 15:17 CET

Risken för smittspridning bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att det nu är prioriterat att se till att inte smitta kommer in i vård och omsorgs olika verksamheter. Därför skärper Skövde kommun sina åtgärder och inför besöksförbud i dessa verksamheter.

— Vi måste i det här läget se till att vi skyddar våra brukare och se till att vi vidtar de åtgärder som vi kan för att förhindra smittspridning, säger Per Granath, chef sektor vård och omsorg.

Ett totalt besöksförbud gäller nu inom äldreomsorgen och omfattar äldreboenden, servicehus, korttidsenheter och dagverksamheter. Det råder stopp för verksamheter som träffpunkter och anhörigstöd samt planerad korttid (växelvård) och dagverksamhet. Inom området funktionsnedsättning gäller besöksförbud vid samtliga gruppbostäder och korttidsvistelser för barn och unga. Daglig verksamhet för brukare med funktionsnedsättning stängs. Ordinarie hemtjänst och hemsjukvård bedrivs som normalt enligt följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.

— De enda undantag vi kan se från det här är besök från anhöriga i livets slutskede samt om man måste komma till oss direkt från sjukhusvård, säger Per Granath. 

Kontakt:

Per Granath, chef sektor vård och omsorg

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.