Skip to main content

​Vinnarna i markanvisningen av Trädgårdsstaden etapp 3, del 1 utsedda.

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 14:25 CEST

Bild: Skövde kommun. Bilden är fri att använda i media.

Nu har de vinnande förslagen för första delen i Trädgårdsstaden etapp 3 valts ut. Totalt har sex exploatörer tilldelats mark.

De sex vinnarna är Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB samt Götenehus AB.

Av de 14 exploatörerna som gick vidare efter första urvalet, valde 12 att skicka in sina förslag med fördjupad redovisning. Dessa har sedan utvärderats utefter valda kriterier.

– Vi är positivt överraskade över alla bra och genomarbetade förslag som kommit in, säger Sara Johansson, mark- och exploateringsingenjör på Skövde kommun. Vi ser att vi har fått till en bra variation av olika upplåtelseformer och bebyggelsetyper till området, vilket ger möjligheter för alla att trivas. Det stora antalet intressenter i första delen bådar gott även för de kommande kvarteren av etappen.

Motiveringarna till de sex vinnarna bifogas i detta pressmeddelande..

Kontakt
Sara Johansson, mark- och exploateringsingenjör
Telefon 0500-49 86 36
e-post: sara.a.johansson@skovde.se 

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.