Skip to main content

​Dialogkväll med engagemang och idérikedom

Nyhet   •   Jan 19, 2017 18:16 CET

När Skurups kommun tillsammans med Lions och Wemmenhögs budoförening bjöd in till dialogkväll på temat ”Tillsammans för det goda Skurup” ställdes körschemat för kvällen på ända just på grund av deltagarnas stora engagemang!

-Det kom fler personer än vi hade räknat med, så vi fick ändra i agendan, berättar hållbarhetssamordnare Karolin Johansson.

Dialogkvällen var den första i sitt slag som anordnades och många kom för att nätverka och hitta samarbetsmöjligheter. Inbjudna talare höll presentationer och inspirerade till samtal.

Under kvällen delades deltagarna in i 6 grupper som diskuterade idéer till åtgärder för att öka engagemanget och delaktigheten i kommunen.

Ett nästa möte är planerat och datum kommer att meddelas. Då blir det dags att gå vidare mer konkret. Fram tills att mötet äger rum kommer hållbarhetssamordnare Karolin Johansson, integratonsstrateg Malin Olofsson och fritidsstrateg Martin Kalén att bearbeta intrycken från kvällen och ta tag i de trådar som man bör spinna vidare på.

-Vi upplevde helt tydligt ett uppdämt behov bland deltagarna att prata om vad man gemensamt kunde åstadkomma med de samarbetsmöjligheter och aktiviteter som alla kommuninvånare vinner på, säger Karolin Johansson.