Skip to main content

Elever rustas för digital framtid

Nyhet   •   Okt 21, 2016 17:16 CEST

Vad innebär prognoserna om framtidens digitaliserade värld för barnen som växer upp idag? Hur kan skolan sköta sin del i att rusta barnen för att navigera i det digitala landskapet som vuxna? IKT-pedagog Annelie Medoc berättar.

Vi lever i ett digitalt samhälle med massor av utveckling hela tiden. Våra barn och ungdomar behöver förberedas för detta. Redan under nästa år kommer aviserade ändringar i läroplanen att ske.

Skolverket har lämnat en digitaliseringsplan till regeringen om hur det ska se ut år 2022. Här står det bl a att eleverna ska ha utvecklat en adekvat digital kompetens. Vi har därför börjat redan nu med att genomföra förändringar på våra skolor.

Satsning på programmering

Ett spår inom digitaliseringen är vad eleven har för behov i framtiden. De kommer att behöva ha en förståelse för hur tekniken fungerar och är uppbyggd. Därför satsar vi på programmering. Detta betyder inte att alla ska bli programmerare när de blir vuxna, utan bara få en förståelse för hur vi kan styra datorer och lösa problem i samhället med teknikens hjälp.

Vi har börjat med de yngre barnen på förskola och lågstadium. Pedagogerna fortbildas så att de kan undervisa kring något vi kallar kroppsprogrammering, men som handlar mycket om att ge och ta instruktioner. Barnen kan då lära sig muntligt och ha med kroppen mycket i det de gör. Det blir alltså mycket rörelse, både ute och inne på t ex gympan. För att de också ska få känna på tekniken har vi köpt in robotar som heter beebot. Beebot klarar bara den allra enklaste programmering, men med dessa kan man ge barnen utmaningar och klurigheter som de ska lösa. Det är ett roligt sätt för barnen att komma i kontakt med programmering och digitalisering.