Skip to main content

Landshövdingen tar pulsen på det lokala näringslivet

Nyhet   •   Apr 13, 2018 09:21 CEST

Landshövding Anneli Hulthén besökte under onsdagen Hotell Mossbylund tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm för att diskutera lokal näringslivsutveckling.

Det skånska företagarhjärtat klappar grönt och ansvarsfullt, konstaterar landshövding Anneli Hulthén. Den 11 april hade turen kommit till Skurups kommun och Hotell Mossbylund som var nummer 31 i raden av landshövdingens skånska företagsbesök.

- Vi vill veta hur skåningarna jobbar, säger Anneli Hulthén.

I Länsstyrelsens näringslivsplan ingår, precis som i kommunens, verksamhetsbesök där landshövdingen får kontakt med lokala företagare och gör sig en bild av de lokala förutsättningarna i olika branscher. Landshövdingen besökte Hotell Mossbylund som representant för det blomstrande lokala näringslivet och lyssnade till ägarparet Ingrid och Peter Svenssons tankar och idéer kring företagarlivet på sydkusten.

Stor ansvarskänsla och många branscher
Landshövdingen konstaterar att Skåne har ett otroligt variationsrikt näringsliv, här finns alla olika storlekar på verksamheter, en enorm bredd vad gäller branscher och anmärkningsvärt mycket utlandsanknytning. Dessutom verkar Skånes gröna hjärta klappa i stadig takt:Alla pratar om att de behöver rekrytera, väldigt många känner ett stort socialt ansvar och på nästan varje ställe jag besöker finns miljötänkandet som en naturlig del i företagandet.

Fokus på Skurupsfrågor
Samtalsämnet var naturligtvis lokala näringslivsfrågor. Under samtalets gång sattes fokus på i synnerhet de förutsättningar för kompetensförsörjning som företagen har som driver en verksamhet lite utanför pendeltrafikssträckningarna, infrastruktur, digitalisering, regelförenkling och utbildningsmöjligheter.

Samverkan och matchning ett måste
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm berättade om samverkansmöjligheterna mellan lokalt näringsliv, Arbetsförmedlingen och kommunen.

- Här är matchningen A och O. Det behöver vi vara medvetna om och vi behöver tänka långsiktigt när vi planerar för hur vi möter näringslivets behov av utbildad personal.

Besöken får effekter längre fram
Anneli Hulthén menar att lärdomarna hon drar av de lokala besöken har effekt på det regionala näringslivsarbetet:

- Det jag tar med mig tillbaka kan till exempel handla om frågor som verkar hanteras olika av myndigheterna i respektive kommun. Det behöver vi titta närmare på och försöka nå en större samstämmighet i hanteringen.

Besöksnäringen en framtidssektor
Peter Svensson avslutar med att poängtera att besöksnäringen i Sverige omsätter mer pengar årligen än vad fordonsindustrin gjorde när den var på topp.