Skip to main content

Ungdomars alkoholvanor är alla vuxnas ansvar - Öckerömetoden involverar hela samhället

Nyhet   •   Okt 21, 2016 17:28 CEST

Öckerömetoden bygger på att alla vuxna engageras och speciellt föräldrar, för att inte ge ungdomarna tillgång till alkohol

Tillsammans med sju skånska kommuner deltar Skurup i en forskningsstudie som formellt ska fastställa om Öckerömetoden fungerar som alkohol- och drogförebyggande metod.

– De resultat som har kommit fram hittills pekar på att det här verkar vara rätt väg att gå, berättar Hilde Pettersson, fältsekreterare i Skurups kommun.

Nyckeln till sjunkande siffror är kunskap

Metoden går ut på att stärka föräldrar och vuxna runtomkring tonåringarna i att inte förse barnen med alkohol. Det är känt sedan tidigare att ungdomar från hem där föräldrarna har en tillåtande attityd gentemot tonåringarnas drickande dricker dubbelt så mycket som de ungdomar som kommer från hem med nolltolerans. Oavsett vilken falang de vuxna tillhör har de en sak gemensam: De vill veta.

– När vi är ute och pratar och frågar åhörarna ”Vem vill veta om er tonåring dricker alkohol?” räcker 100 procent upp handen, berättar fältsekreterare Jonna Östensson, som menar att kunskap är vägen till sjunkande siffror och senare alkohol- och tobaksdebut. I förlängningen leder det till att droganvändningen minskar.

Skåne mer liberalt än övriga landet

I Skåne har vi en mer liberal syn på alkohol än i resten av landet. Dels kan det finnas en inrotad motvilja att ”lyssna på Stockholm”, med sina pekpinnar, dels innebär närheten till kontinenten att många vuxna köper stora mängder alkohol som de förvarar hemma.

– Här pratar vi inte om barskåpet utan garaget, inte bara i tonårshemmet men även hos far- och morföräldrarna, säger Hilde Pettersson. Och vem har egentligen koll på de flaken med öl som man tar en burk ifrån då och då?

E-cigarettkonsumtionen mycket hög

Jämfört med övriga kommuner som deltar i studien står Skurup i bjärt kontrast på en punkt: konsumtionen av e-cigaretter. I Skurup är konsumtionen bland tonåringar dubbelt så hög. Detta ser fältsekreterarna allvarligt på:

–Alla unga som prövar droger har antingen rökt eller druckit tidigare. Genom att få ner siffrorna för detta hoppas vi förebygga ytterligare missbruk.

Hilde och Jonna ger föräldrarna verktyg, t ex för att stå emot tjatet: ”Det är bara jag som inte får vara ute till klockan 03, det är bara vi som har de här reglerna” och så vidare.

–Alla föräldrar bryr sig, men kanske blir det lättare att sätta gränser om man gör det gemensamt, t ex genom att man lär känna kompisarnas föräldrar och tillsammans bestämmer vad som är rimligt.

Information, dialog och verktyg

Höstterminen inleds med en årlig undersökning bland över 3000 elever. I Skurup deltog i år 432 ungdomar i årskurs 7–9.

På läsårets första föräldramöte presenteras siffrorna för föräldrarna, som får en tydlig bild av hur ungdomarnas alkohol- och drogsituation ser ut här och nu.

Därefter inleds samtalet om följderna och riskerna med alkoholkonsumtion bland ungdomar. En tipslista kring vad man som vuxen kan göra är också bra att ha.

Forskningsprojektet pågår fram till 2019. Man förväntar sig en utveckling där siffrorna förbättras år för år, i takt med att fler och fler föräldrar informeras och fler och fler vuxna blir delaktiga.

Arbetet bygger på långsiktighet. I kommuner där man arbetat med metoden ser man först en minskning hos de yngsta, sedan gradvis upp genom åldrarna. I praktiken innebär detta att alkohol- och tobaksdebuten skjuts uppåt i åldrarna.