Skip to main content

​Unga Klara-teatern gör 10 föreställningar i Skurup

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 17:01 CEST

23-27 maj spelar Unga Klara-teatern 10 föreställningar i Skurup. Det är ESF-projektet

Inkludera & mötas som bjuder 500 projektdeltagare och elever på teater och

workshop om meningen med skolan. Projektet ska ge verktyg för inkludering och

bemötande. Pjäsen frågar: vad vill vi ha skolan till?

ESF-projektet Inkludera & mötas inleds med en teater om skolans roll, följt av

diskussion och samtal med publiken. Hur är skolan? Vad ska vi ha den till? Vad vill vi

ha den till? Genom att öppet betrakta och samtala om skolan får vi syn på hur viktig

den är, hur den och vi själva kan utvecklas.

– Skolans uppgift är att ge varje individ så mycket som möjligt i ryggsäcken, som kan

hjälpa dem i deras framtida resa. Efter att ha gått igenom vårt utbildningssystem ska

varje individ vara så trygg att hen kan bege sig var som helst i världen och kunna ta

sig an nya situationer, både utmaningar och möjligheter, säger Aleksandra

Rodenkrans Hagstöm, chef på Skol- och utbildningsförvaltningen i Skurups Kommun.


Pjäsen ”Vad ska du ha mig till?” är ett schackparti om meningen med skolan, mellan

en skoltrött elev och en lärare som vill ha eleven tillbaka. Mötet undersöker vad

skolan är och vad den kan vara. Och i förlängningen blir det ett parti om meningen

med livet. Eleven pekar på skolans dubbla funktion: att lära ut, och att sortera.


– Jag hoppas att föreställningen ska väcka både tankar och känslor knutna till

Inkludera & mötas-projektets kärnområden bemötande, inkludering och motivation.

Lite som en lustfylld och aptitretande ingång till de här viktiga frågorna, säger

Annhild Månsson som är projektledare.

Vi bjuder in pressen måndagen den 23 maj till föreställningen kl 13:10 i

Mackleanskolans idrottshall. Föreställningen är 30 minuter och följs av 60 minuter

workshop om vad vi ska ha skolan till. Under samtalet ges möjlighet att prata med

ensemblen, elever samt Inkludera & mötas projektledare Annhild Månsson.

Unga Klara
Unga Klara grundades av Suzanne Osten 1975, då som en del av Stockholms

Stadsteater. Unga Klara har sedan dess bedrivit en med tiden världsberömd

forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus.

Föreställningen

Idén till föreställningen kom till när Unga Klara för några år sedan spelade för

högstadieelever i Stockholm. Några elever blev provocerade av innehållet. De störde

föreställningen och hotade att dra kniv. Tack och lov drog ingen kniv och ingen blev

skadad. Men föreställningen avbröts och följdes av samtal. I de samtalen såddes

fröet till föreställningen Vad ska du ha mig till?

Projektet Inkludera & mötas

Inkludera & mötas är ett kommunövergripande samverkans- och

kompetenshöjningsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och Skurups

kommun. Projektet ska förebygga utanförskap hos unga, genom att höja

kompetensen hos vuxna som arbetar med unga och ge verktyg för inkludering,

bemötande, motivation och normkritiskt förhållningssätt. Under tre års tid ska

projektet ge ett lyft åt unga Skurupsbors möjligheter att skapa framtiden.

Läs mer

http://skurup.se/inkludera-och-motas

Kontakt

Lars Winclair, biträdande projektledare och processledare

lars.winclair@skurup.se

073-856 09 41

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.