Skip to main content

Kommunal och Skydda arbetar för att säkra arbetsmiljön för sotare

Nyhet   •   Jun 05, 2019 20:19 CEST

Fackförbundet Kommunal upplever att skorstensfejare inte använder personlig skyddsutrustning i tillräckligt hög grad. Sotarnas arbetsmiljö är problematisk och riskfylld. Som fackförbund vill man se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs och att alla som jobbar med sotning får en säker arbetsplats.

Faror och risker i sotares arbetsmiljö

Skorstensfejare är en flexibel yrkeskår som vid sotning har många varierande arbetsmoment. Under en arbetsdag ofta utsätts de för många olika risker. De flesta arbetsuppgifter kräver skyddsutrustning men kravet på vilken utrustning som skall användas kan variera flera gånger under dagen. Arbete på hög höjd kräver taksäkerhet, farliga ämnen i sot, smuts och kemikalier är andra risker som behöver säkras. Mycket ensamarbete och stress är andra faktorer som gör arbetsdagen farlig. Kommunal visar på att det behövs ett omtag för att förbättra sotarnas arbetsmiljö och minska riskerna för skador. Det behövs en gemensam syn på kunskap kring personlig skyddsutrustning samt ett sätt för att genomföra förbättringar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Tillsammans med Kommunal har vi därför gjort en kartläggning för att se hur situationen ser ut i dag för landets sotare. Syftet är att visa vilken personlig skyddsutrustning som behöver användas när man utför de arbetsmoment som finns inom branschen. Vi har tillsammans tagit fram en rapport med målet att det skall finnas tydliga rutiner och metoder anpassade efter arbetsmiljölagen för hur skorstensfejarna ska kunna förebygga skador och risker som t.ex. farlig exponering av olika ämnen och fallolyckor.

Vi genomförde tillsammans med Kommunal besök på ett flertal ställen runt om i landet och vi ser att kunskapen kring personlig skyddsutrustning (PSU) generellt är dålig bland landets skorstensfejare.

”Vi kan inte arbeta med andningsskydd, vad skulle kunder säga då?”

”Handskar är i vägen”

”Fallskydd hinner vi inte ta på oss mellan sotningarna”.

Ovanstående citat är från några av skorstensfejarna vi besökte tillsammans med Kommunal.

I rapporten visar vi på vilka risker som finns i de olika arbetsmomenten, kartlägger den befintliga utrustningen och om den används på rätt sätt. I de fall där personligt skydd saknas eller är av fel typ ger vi rekommendationer kring vilken personlig skyddsutrustning som skall användas och hur den skall användas.

Med fokus på en säkrare arbetsmiljö kan vi undvika många onödiga olyckor. Är du intresserad av att skapa en säkrare arbetsmiljö inom din bransch? Vi hjälper dig gärna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.